ACASĂ

 

 

 

 

                                                                          11 februarie 2016

Informare de presă                        

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice acordă ajutoare suplimentare însoţitorilor persoanelor rănite în tragicul eveniment produs în clubul „Colectiv”, în data de 30 octombrie 2015 şi care beneficiază de servicii medicale în ambulatoriu, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

 

Cerere acordare ajutor suplimentar club Colectiv

 

Persoana de contact: Inspector social ANPIS – Liana COTEANU

e-mail:liana.coteanu@prestatiisociale.ro

Tel. 0213136047, 0213136091

Fax. 0213136098


 

10 februarie 2016

 

Informare de presa- modificare date persoana de contact

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice acorda ajutoarele de urgență destinate familiilor victimelor tragicului eveniment din clubul Colectiv prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Cerere acordare ajutor de urgenta persoane ranite

Persoana de contact: Inspector social ANPIS – Liana COTEANU

e-mail:liana.coteanu@prestatiisociale.ro

Tel. 0213136047, 0213136091

Fax. 0213136098


 

 

22 decembrie 2015

 

Informare de presă

 Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă situaţia plăţilor către familiile victimelor din clubul Colectiv

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă că până în prezent, familiile victimelor din clubul Colectiv au primit suma de 1.998.928 lei.

Însoţitorii persoanelor rănite care au fost transferate pentru tratament în străinătate au depus, pentru primele 30 zile de spitalizare, 34 cereri, toate soluţionate, suma plătită fiind de 1.034.128 lei.

Pentru următoarea perioadă de însoţire a fost înregistrat un număr de 22 de cereri de acordare a ajutorului de urgenţă, suma plătită fiind de 230.000 lei.

Însoţitorii persoanelor rănite care se află la tratament în spitalele din Bucureşti au depus, pentru primele 30 zile de spitalizare, 70 de cereri, toate soluţionate, suma plătită fiind de 361.000 lei.

Pentru următoarea perioadă de însoţire la tratament în ţară a fost înregistrat un număr de 31 de cereri iar suma achitată a fost de 143.800 lei.

De asemenea, au fost depuse 45 de cereri de acordare a ajutorului destinat familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015,  suma plătită fiind de 230.000 lei.

 

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 


22 decembrie 2015

 

Informare de presă

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă acordarea acordarea ajutorului de urgenţă pentru persoane aflate în risc de excluziune socială

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă că în perioada noiembrie- decembrie 2015, au fost achitate ajutoare de urgenţă către 890 de beneficiari, în suma de 1.996.000 RON.

Aceste plăţi au fost efectuate ca urmare a  unor analize şi propuneri făcute de către asistenţii sociali şi au avut drept scop depăşirea de către persoanele aflate în nevoie a unor situaţii critice de natură să mărească riscul excluziunii şi marginalizării  sociale.

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială


22 decembrie 2015

 

Informare de presă

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă devansarea termenelor de plată

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunță că plăţile aferente alocatiei de plasament, indemnizaţiei lunare de hrană, alocatiei pentru susţinerea familiei, ajutorului social se vor achita înainte de sărbători.

Toate plăţile care se distribuie prin intermediul C.N. Poșta Română S.A. vor fi achitate în intervalul 17 decembrie – 24 decembrie, inclusiv. În acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate.

Dacă beneficiarii nu vor fi găsiţi la domiciliu, plata drepturilor va fi asigurată de ghişeele subunităţilor poştale până la data de 30 decembrie, în cazul celor avizaţi la domiciliu.

Plăţile care se efectuează prin intermediul băncilor sunt achitate la termenele stabilite în convențiile pe care Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială le are încheiate cu aceste bănci.

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială


13 Noiembrie 2015

 

Anunț privind aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

 

 

10 Noiembrie 2015

 

 Comunicat de presă al MMFPSPV

 

Documente necesare pentru accesarea ajutoarelor de urgență destinate familiilor răniților din clubul Colectiv

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va acorda ajutoarele de urgență destinate familiilor victimelor tragicului eveniment din clubul Colectiv prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Pentru a accesa aceste ajutoare, însoţitorii persoanelor rănite trebuie să depună o cerere însoţită de următoarele documente:

1.    Însoţitorul persoanei rănite care a fost transferată pentru tratament în străinătate:

·   Copie act de identitate însoţitor persoană rănită;

·   Copie document prin care s-a aprobat transferul pentru tratamentul în străinătate.

Însoțitorii vor depune cererea şi celelalte documente la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe.

2.    Însoţitorul persoanei rănite care se află la tratament în ţară:

·   Copie act de identitate însoţitor persoană rănită;

·   Copie document prin care s-a aprobat tratamentul în ţară.

Aceste documente se depun la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu sediul în B-dul Magheru nr. 7, mezanin, camera 9, sector 1, Bucureşti, telefon: 021/313.60.47 sau 021/313.60.91, e-mail:anps@prestatiisociale.ro sau la sediul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa însoţitorul persoanei rănite.

Formularul standard al cererii pentru acordarea acestui tip de ajutor de urgență poate fi descărcat de pe link-ul de mai jos. 

Cerere acordare ajutor de urgenta persoane ranite

Persoana de contact: Inspector social ANPIS – Liana COTEANU

e-mail:liana.coteanu@prestatiisociale.ro

Tel. 0213136047, 0213136091

Fax. 0213136098

 Informare de presă                                                                                                                                            

 

Informare ANPIS în atenţia însoţitorilor persoanelor rănite în clubul Colectiv

 

Vă informăm că, pentru a veni în sprijinul familiilor victimelor tragicului eveniment, din data de 30 octombrie 2015, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), instituţie aflată în subordinea Ministerului Muncii, a distribuit în spitalele din Bucureşti în care se află internate persoanele rănite în clubul Colectiv, cererile tip pentru obţinerea ajutorului de urgenţă, în vederea completării acestora de către însoţitori.

 

Totodată, au fost comunicate şi documentele care vor însoţi cererile, urmând ca, după completarea lor, reprezentanţii ANPIS să se deplaseze la spitale pentru a le prelua şi a le transmite agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială îşi au domiciliul însoţitorii.

 

Vă asigurăm de tot sprijinul, compasiunea şi implicarea noastră.

 

Echipa ANPIS

 

 

Persoana de contact: Inspector social ANPIS – Liana COTEANU

e-mail:liana.coteanu@prestatiisociale.ro

Tel. 0213136047, 0213136091

Fax. 0213136098Comunicat de presă

 

Documente necesare pentru accesarea ajutoarelor de urgenta destinate familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din clubul Colectiv

 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice acordă ajutoarele de urgență destinate familiilor persoanelor decedate în tragicul eveniment din clubul Colectiv prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Aceste ajutoare sunt în sumă de 5.000 de lei şi se acordă la solicitarea membrilor familiilor persoanelor decedate.

Pentru a accesa aceste ajutoare, solicitantul trebuie să depună o cerere însoţită de copia actului său de identitate la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială are domiciliul.

Formularul standard al cererii pentru acordarea acestui tip de ajutor de urgență poate fi descărcat de pe site, urmând link-ul de mai jos.

                                  Cerere acordare ajutor de urgenta persoane decedate

 
 

 

Vezi Anunţ organizare concurs recrutare

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) funcţionează la nivel central în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), de la 1 noiembrie 2008. În subordinea ANPIS funcţionează agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială  şi agenţia municipiului Bucureşti ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică şi au ca scop gestionarea sistemului beneficiilor de asistenţă socială la nivel teritorial.

Principalele avantaje
Sistem informaţional integrat centralizat Proces de grupare lunară a plăţilor Acces securizat pentru utilizatori Creează o interfaţă contabilă Identificarea naţională  a beneficiarilor Furnizează date statistice într-un mod structurat
Efecte anticipate
Sistem unic (pentru toate beneficiile de asistenţă socială şi judeţele) şi integrat la nivel naţional Viziune globală asupra beneficiarilor Securitatea sistemului (controlul accesului, trasabilitatea utilizării sistemului) Urmărire financiară mai rapidă şi mai eficientă Evitarea fraudei, a plăţilor necuvenite Facilitarea managementului operaţional şi strategic, la nivel local şi central

 

  • Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are un impact pozitiv pe termen lung, prin simplificarea procedurilor de stabilire a dreptului la beneficii de asistenţă socială şi de plată propriu-zisă.
  • Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială vizează creşterea calităţii serviciilor publice oferite în vederea îmbunătăţirii duratei de furnizare a acestora către cetăţeni.
  • Sistemul de beneficii de asistenţă socială oferă interfeţe atât cu sistemele din domeniul protecţiei sociale, cât si cu alte sisteme ale instituţiilor cu care schimbă informaţia.
  • S-a creat un sistem unitar pentru plata şi managementul tuturor beneficiilor de asistenţă socială care facilitează depistarea eventualelor fraude în ceea ce priveşte solicitarea  şi  acordarea de beneficii de asistenţă socială.
  • S-a creat  dosarul familial care  oferă o imagine completă a dreptului la beneficii de asistenţă socială al familiei şi al membrilor acesteia, fondurile alocate pentru plata acestora fiind gestionate mai eficient.
  • Autorităţile pot avea o imagine de ansamblu asupra tuturor beneficiilor de asistenţă socială acordate precum şi o evidenţă a beneficiarilor, ceea ce va conduce la posibilitatea  anticipării unor eventuale probleme şi la adoptarea unor strategii şi politici sociale adaptate realitatii.
  • Centralizarea tuturor stadiilor procesului de plată conduce atât la scăderea costurilor de administrare cât şi la o gestionare mai eficientă a fondurilor alocate beneficiilor de asistenţă socială.
  • Începând cu data de 1 martie 2009, organismul de legătură cu instituţiile competente din alte State Membre pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială este Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.