ACASĂ

 

 

 

Vezi Anunţ organizare concurs recrutare

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) funcţionează la nivel central în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), de la 1 noiembrie 2008. În subordinea ANPIS funcţionează agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială  şi agenţia municipiului Bucureşti ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică şi au ca scop gestionarea sistemului beneficiilor de asistenţă socială la nivel teritorial.

Principalele avantaje
Sistem informaţional integrat centralizat Proces de grupare lunară a plăţilor Acces securizat pentru utilizatori Creează o interfaţă contabilă Identificarea naţională  a beneficiarilor Furnizează date statistice într-un mod structurat
Efecte anticipate
Sistem unic (pentru toate beneficiile de asistenţă socială şi judeţele) şi integrat la nivel naţional Viziune globală asupra beneficiarilor Securitatea sistemului (controlul accesului, trasabilitatea utilizării sistemului) Urmărire financiară mai rapidă şi mai eficientă Evitarea fraudei, a plăţilor necuvenite Facilitarea managementului operaţional şi strategic, la nivel local şi central

 

  • Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are un impact pozitiv pe termen lung, prin simplificarea procedurilor de stabilire a dreptului la beneficii de asistenţă socială şi de plată propriu-zisă.
  • Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială vizează creşterea calităţii serviciilor publice oferite în vederea îmbunătăţirii duratei de furnizare a acestora către cetăţeni.
  • Sistemul de beneficii de asistenţă socială oferă interfeţe atât cu sistemele din domeniul protecţiei sociale, cât si cu alte sisteme ale instituţiilor cu care schimbă informaţia.
  • S-a creat un sistem unitar pentru plata şi managementul tuturor beneficiilor de asistenţă socială care facilitează depistarea eventualelor fraude în ceea ce priveşte solicitarea  şi  acordarea de beneficii de asistenţă socială.
  • S-a creat  dosarul familial care  oferă o imagine completă a dreptului la beneficii de asistenţă socială al familiei şi al membrilor acesteia, fondurile alocate pentru plata acestora fiind gestionate mai eficient.
  • Autorităţile pot avea o imagine de ansamblu asupra tuturor beneficiilor de asistenţă socială acordate precum şi o evidenţă a beneficiarilor, ceea ce va conduce la posibilitatea  anticipării unor eventuale probleme şi la adoptarea unor strategii şi politici sociale adaptate realitatii.
  • Centralizarea tuturor stadiilor procesului de plată conduce atât la scăderea costurilor de administrare cât şi la o gestionare mai eficientă a fondurilor alocate beneficiilor de asistenţă socială.
  • Începând cu data de 1 martie 2009, organismul de legătură cu instituţiile competente din alte State Membre pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială este Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.